Thiết bị hàn Hyundai

Phụ kiện súng hàn MIG - CO2

Súng hàn MIG- CO2

Phụ kiện súng hàn Tig

Phụ kiện súng cắt Plasma

Máy khoan

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hiền
Giám Đốc
(061) 3501298 - 0983464679

MÁY KHOAN

Máy khoan từ Taro KCY-100/3WDO
Máy khoan từ Taro KCY-100/3WDO
Máy khoan từ SCY-32HD
Máy khoan từ SCY-32HD
Máy khoan từ SCY-42HD
Máy khoan từ SCY-42HD
Máy khoan Taro KCY-48/2WDO
Máy khoan Taro KCY-48/2WDO
Máy khoan từ SCY-68HD
Máy khoan từ SCY-68HD
Máy khoan từ KCY-38DM
Máy khoan từ KCY-38DM
Máy khoan từ KCY-65/2WD
Máy khoan từ KCY-65/2WD

SÚNG HÀN TIG

Đuốc hàn Tig W-26 làm mát khí
Đuốc hàn Tig W-26 làm mát khí
Đuốc Tig WP-27
Đuốc Tig WP-27
Đuốc Tig WP-12 làm mát khí
Đuốc Tig WP-12 làm mát khí
Đuốc hàn Tig WP-9
Đuốc hàn Tig WP-9

PHỤ KIỆN SÚNG HÀN TIG

Kẹp kim hàn Tig
Kẹp kim hàn Tig
Đuôi Tig VS-1
Đuôi Tig VS-1
Đuôi Tig 56Y44
Đuôi Tig 56Y44
Sứ hàn Tig súng WP-12
Sứ hàn Tig súng WP-12
Sứ hàn Tig súng: WP - 17, WP-18, WP-26
Sứ hàn Tig súng: WP - 17, WP-18, WP-26
Chụp kẹp kim có lọc
Chụp kẹp kim có lọc
Chụp kẹp kim
Chụp kẹp kim
Đuôi nối súng hàn TIG/ Đuôi chuyển súng Tig
Đuôi nối súng hàn TIG/ Đuôi chuy&#...

SÚNG CẮT PLASMA

Đuốc cắt Plasma ME-50
Đuốc cắt Plasma ME-50
Đuốc cắt Plasma AP-160
Đuốc cắt Plasma AP-160
Đuốc cắt AG 60
Đuốc cắt AG 60
Đuốc cắt Cebora trafimet  150A
Đuốc cắt Cebora trafimet 150A

PHỤ KIỆN SÚNG CẮT PLASMA

HYPERTHERM HPR130
HYPERTHERM HPR130
HYPERTHERM MAX 42
HYPERTHERM MAX 42
HYPERTHERM 1650
HYPERTHERM 1650
HYPERTHERM 1250
HYPERTHERM 1250

SÚNG HÀN MIG- CO2

Súng hàn Kiểu Panasonic 500A
Súng hàn Kiểu Panasonic 500A
Súng hàn Mig 350A
Súng hàn Mig 350A
Súng hàn MIG Korea
Súng hàn MIG Korea
Súng hàn MIG Trafimet 25AK
Súng hàn MIG Trafimet 25AK
Súng hàn MIG ESAB PSF250A
Súng hàn MIG ESAB PSF250A
Súng hàn MIG ESAB
Súng hàn MIG ESAB
Súng kiểu Binzel 40KD
Súng kiểu Binzel 40KD
Súng hàn MIG TBI 24
Súng hàn MIG TBI 24

PHỤ KIỆN SÚNG HÀN MIG - CO2

Chụp khí Pana 500A
Chụp khí Pana 500A
Chụp khí 40KD
Chụp khí 40KD
Cổ cong Korea 500A
Cổ cong Korea 500A
Cổ cong 25AK
Cổ cong 25AK
Cổ Cong PSF 305A
Cổ Cong PSF 305A
Cổ cong PSF 405A
Cổ cong PSF 405A
Bộ đầu súng và cổ cong Korea
Bộ đầu súng và cổ cong Kore...
Bộ đầu súng và cổ cong
Bộ đầu súng và cổ cong
Bộ đầu súng và Cổ Cong 15AK
Bộ đầu súng và Cổ Cong 15AK
Khớp nối Binzel 36KD
Khớp nối Binzel 36KD
Khớp nối 501D
Khớp nối 501D
Chụp khí súng 501D
Chụp khí súng 501D
Ruột dẫn dây hàn
Ruột dẫn dây hàn
Sứ chi khí Pana 350A
Sứ chi khí Pana 350A
Sứ chia khí 40KD
Sứ chia khí 40KD

PHỤ KIỆN KHÁC

Cáp hàn HTC ABLE
Cáp hàn HTC ABLE
Đồng hồ CO2 Panasonic
Đồng hồ CO2 Panasonic
Rùa cắt Huawei CG1-30
Rùa cắt Huawei CG1-30
SCR Thyristor Sanrex PWB130A40-L
SCR Thyristor Sanrex PWB130A40-L

SÚNG THỔI CACBON

Súng thổi cacbon K4000/ K4000 1000A Gouging Torch
Súng thổi cacbon K4000/ K4000 1000A Gouging...
Súng thổi cacbon K4000/ K4000 1000A Gouging Torch
Súng thổi cacbon K4000/ K4000 1000A Gouging...
Que thổi Cacbon
Que thổi Cacbon
Súng thổi Cacbon Korea 1000A
Súng thổi Cacbon Korea 1000A